LogoCallensVyncke2020
LogoCallensVyncke2020

JOIN OUR TEAM

JOIN OUR TEAM

SCOPE

We nemen de verantwoordelijkheid voor zowel de aankoop als de realisatie (EPC) van de WKK-installaties. Een typisch project delen we op in volgende stappen:

 

STUDIE

Een haalbaarheidsonderzoek stellen we op om een project te starten. Het is echter niet de doelstelling van CALLENSVYNCKE om enkel studies te verkopen.

 

Een concept studie is een essentieel onderdeel voor de juiste dimensionering van de WKK en kan de klant overtuigen van de haalbaarheid van een project.

 

Vóór het contract evalueren we steeds de mogelijke scenario's. CALLENSVYNCKE is sterk om risico's goed in te schatten en economische voordelen uit te werken ten opzichte van technologische voordelen.
Samen met de klant bespreken we de resultaten van de studie en stellen we de optimale configuratie voor.
Wanneer de klant akkoord gaat met deze oplossing gaan we van start met de engineering.

ENGINEERING

De PFD (Process Flow Diagram) zal de basis vormen voor het ontwerpen van een P&ID (Process & Instrumentation Diagram).

 

Deze P&ID is de leidraad voor de verdere detail engineering, bestaande uit de functionele beschrijving, controle beschrijving, de verschillende lijsten (onderdelen lijst, interface lijst, tie-inn lijst, signaallijst...) en tekeningen. In ons 3D installatie model dimensioneren en controleren onze engineers de layout en de leiding routes zodat er geen interferenties meer zijn op de werf. Via nauwkeurige documenten zoals isometrieën, installatie layout, aardingsplan, funderingsplan, ...

 

Als EPC contractor zorgen we voor de volledige integratie van de geselecteerde onderdelen en technologieën van de verschillende subcontractors en partners.

GAS COMPRESSOR

Indien de druk van het gas-distributienet niet voldoende is voor de gas turbine of gas motor, kunnen we een flexibele gas compressor plaatsen die de gasdruk verhoogt tot de gewenste druk.

GASDRUK REGEL-STATION

Vaak is de gasdruk van het gas-distributienet hoger dan de benodigde gasdruk. Een verlaging van de gasdruk is nodig om de inlaat van de gas turbine of gas motor van de correcte druk te voorzien.
Deze ontspanning is een endotherm proces dat in zeer lage gastemperaturen kan resulteren. In vele gevallen is hierdoor een gas-voorverwarming noodzakelijk (hiervoor kan meestal een warmtebron uit de installatie nuttig gebruikt worden). Voor grotere capaciteiten kan de hoge druk via een turbine gereduceerd worden. 

GAS TURBINE (GT)

Het dimensioneren van de WKK start bij de thermische vraag van de klant. De gas turbine (GT) is de leverancier van de warmte. Deze warmte, beschikbaar via de rookgassen van de turbine, wordt in de HRSG (Heat Recovery Steam Generator) omgezet in (verzadigde en/of oververhitte) stoom of in thermische olie (HRTOG).

 

Tegelijkertijd zal de GT elektriciteit opwekken.

 

De selectie van de meest optimale turbine in combinatie met de correct gedimensioneerde HRSG is de kerntaak van CALLENSVYNCKE

GAS MOTOR

Wanneer de thermische energievraag van de klant hoofdzakelijk warm water is kan een gas motor een betere oplossing zijn.


De keuze tussen een gas motor en een gas turbine kan enkel gemaakt worden na onderzoek van de thermische en elektrische vraag.


De beste WKK is dus een op maat gemaakt concept, dat past binnen de mogelijkheden en vereisten van de klant.

WARMTE RECUPERATIE STOOMKETEL

De warmte recuperatie stoomketel, of HRSG (Heat Recovery Steam generator), is een rookgas warmte recupererend systeem, dat stoom produceert.
Het rookgasdebiet van de turbine/motor bepaalt het rookgaszijdig ontwerp van de HRSG. Hiermee ligt de minimale stoomcapaciteit vast. 

 

Variatie van de thermische energie vraag in het productiesysteem van de klant kan opgevangen worden door een naverbranding-systeem (bijstook). Dit is mogelijk doordat er een overmaat van zuurstof is in de rookgassen van de gas turbine. De gevraagde maximale stoomcapaciteit en temperatuur/druk bepalen de uitvoering van de HRSG (waterpijp, vlampijp of zelfs gecombineerd concept).

STOOM TURBINE

Indien elektriciteit de bepalende factor is van een project kan een stoom turbine de gepaste oplossing zijn. Een condenserende stoom turbine zal de elektrische efficiënte bijna verdubbelen.

 

Gebaseerd op het gevraagde stoomprofiel, meer bepaald stoomdruk stappen en capaciteiten, kan ook een tegendruk stoom turbine - met één of meerdere aftakkingen - geplaatst worden

 

Dit type van projecten vraagt meestal een opmaat gemaakte oplossing, rekening houdend met een groot aantal parameters, wat tot de kerntaken van CALLENSVYNCKE behoort

STOOMKETEL / BACK-UP KETEL

Indien een industriële installatie werkt op stoom, zal de co-generatie unit de basis stoomvoorziening leveren en dus het hart van het productie proces vormen wegens de energiebesparing. Gedurende onderhoud van de turbine en/of HRSG (Heat recovery Steam Generator) is een back-up boiler aangeraden om de stoomproductie zonder onderbreking te laten doorgaan.
In dit type concept integreren we de BUB (Back-up Boiler) in hetzelfde water/energie concept als de HRSG.

 

De BUB kan in 'hot stand-by' gehouden worden om stoompieken in de afname, die boven de maximale capaciteit van de HRSG gaan, op te vangen.

WATER BEHANDELING

De levensduur van een ketel is zeer sterk afhankelijk van de waterkwaliteit dat als voedingswater naar de ketel gaat. De dikte van de pijpen en wand neemt af gedurende normaal bedrijf, maar de snelheid van deze afname is grotendeels gebaseerd op de kwaliteit van het water en de waterbehandeling.


Wanneer een stoom turbine aanwezig is, moet de kwaliteit van het voedingswater nog hoger zijn.
Afhankelijk van de geïnstalleerde technologie zal CALLENSVNCKE een op maat gemaakte oplossing ontwerpen voor de waterbehandeling

MIDDEN SPANNING / MEDIUM VOLTAGE (MV)

CALLENSVYNCKE zorgt voor de correcte integratie van de generator op de MV-cellen. Hierbij inbegrepen is de synchronisatie met het net, selectie van de step-up transformator, beveiligingen, aardingsconcept…

 

Vanaf de net-studie tot en met de eerste injectie op het net is CALLENSVYNCKE uw partner.

BALANCE OF PLANT (BOP)

Naast de selectie van de primaire componenten en warmterecuperatie, zijn er nog honderden andere onderdelen, ondersteuningen, metingen, stuurkringen, leidingen, kabels, metingen en controle instrumenten. Al deze componenten zijn noodzakelijk om de WKK installatie goed te laten functioneren, en maken daardoor deel uit van de 'balance of plant'

PROJECT MANAGEMENT

Tijdens de verkoopsfase is een project manager betrokken en aanwezig bij de gesprekken. Door deze werkwijze garanderen we een vlotte overgang tussen het verkoopstraject en de project fase.


Gedurende de project uitvoering is de project manager verantwoordelijk voor alle communicatie met alle leveranciers, klanten en interne medewerkers van het project team.


Project management is een belangrijk onderdeel waarmee we ons kunnen onderscheiden van andere leveranciers. Onze persoonlijke, directe aanpak van de project manager en zijn team met vakspecialisten wordt sterk gewaardeerd door onze klanten, en hij spaart geld en tijd uit voor onze klanten.

SITE MANAGEMENT

De installatie en commissioning worden steeds gesuperviseerd door een ervaren field engineer. Hij zal het tijdschema en het budget opvolgen, alsook de verschillende werkzaamheden begeleiden. Hierbij zal hij oog hebben voor de controle van de kwaliteit, gezondheid en veiligheid.


Hij is in nauw contact met de project manager en zal eveneens de dagelijkse communicatie met de klant verzorgen

INSTALLATIE EN COMMISSIONING

Afhankelijk van de locatie van de werf werken we met eigen personeel of huren we plaatselijke specialisten voor de installatie en commissioning, die steeds door een van onze field engineers gecoördineerd worden.


In elk geval blijven alle activiteiten verbonden aan de werf de volledige verantwoordelijkheid van CALLENSVYNCKE.
Tijdens deze fase verzorgen we ook de opleiding van de operatoren en leidinggevenden, inclusief een bedieningshandleiding op maat van de klant.