LogoCallensVyncke2020
LogoCallensVyncke2020

COMBINED HEAT AND POWER SOLUTIONS

COMBINED HEAT AND POWER SOLUTIONS

Referentie: KRONOS Gent - België

GASGESTOOKTE WKK-INSTALLATIE

KRONOS Worldwide Inc produceert sinds 1916 Titanium Dioxide kleurstof (TiO2).Dit is de voornaamste kleurstof ter wereld voor het creëren van bleekheid, helderheid en ondoorzichtigheid.

De Belgische productie afdeling is gelegen in Gent, langs de linkerzijde van het kanaal Gent-Terneuzen. Deze locatie voorziet een makkelijke toegang tot grondstoffen en energie.
Andere voordelen zijn de nabijheid van snelwegen naar de meeste Europese landen.
De site is opgestart in 1954, de eerste productie vond plaats in 1957 met een productiecapaciteit van 4.000 mt/jaar 

 

Kronos heeft een continue stoomvraag voor hun productieproces. Om aan deze energievraag te voldoen, alsook voor een groot stuk in het elektirsch verbruik te voorzien, heeft CallensVyncke een gasgestookte WKK installatie geplaatst. Meer zelfs, de hoeveelheid opgewekte elektriciteit ligt hoger dan het gemiddeld verbruik (en wordt op het net geplaatst)

Het project Kronos Gent is een volledig integratieproject in het bestaande ketelhuis, brown field. In de nabije omgeving van het ketelhuis heeft CallensVyncke onder meer onderstaande onderdelen geleverd en geïntegreerd:

 

• Heat Recovery Steam Generator HRSG (34t/h, 21barg, oververhitte stoom tot 325°C)
• Rookgas condensor (op de HRSG)
• Naverbrandingsunit met branders, branderkamer en gasstraat
• Turbomach Caterpillar Gas turbine T65
• Back-up Boiler BuB (27t/h, 21barg, oververhitte stoom tot 325°C)
• Schouw (gecombineerde schouw voor HRSG & BuB), 30m
• Ontgasser
• Chemische dosering
• Verschillende medium voltage cellen voor de koppeling van de gas turbine met het elektricieits-net

• Een MCC met alle PLC's voor de sturing van de WKK, ontgasser, warmtecircuits...
• Een DCS systeem op basis van de Kronos standaard, voor gedeeltelijke bediening, data-opslag en historische grafieken
• Gas pressure reducing station (4 verschillende uitgangs-drukniveau's)
• Warmterecuperatie van de oliekoeling van de GT gebruikt voor de opwarming van het aardgas (na de drukverlaging)
• Voedingswater warmterecuperatie circuit
• Rookgas warmterecuperatie circuit
• Alle benodigde meet-instrumentatie
• Alle leiding en kabel werken (engineering, supervisie en uitvoering)
• Alle verbindingen naar het bestaande productie-proces
• Migratie van de bestaande externe stoomlevering

 

Met een goed voorbereide aanpak konden we volgende intake punten realiseren:
- De integratie van de WKK gebeurde in stappen terwijl de externe stoomlevering nog actief was
- Het volledige project werd opgeleverd binnen de voorziene planning, met slechts een beperkt aantal kleine actiepunten, die nadien weggewerkt werden
- Alle vooraf gegarandeerde performanties werden behaald
- Na afloop van dit project werd een service contract besproken dat sinds 2013 actief is en een aangename samenwerking vanaf de start onderstreept
- We ondersteunen de klant om de WKK een beschikbaarheid van 98% te geven (voorziene stops en onderhoud buiten beschouwing gelaten)
- Samen met de Backup-Boiler die CallensVynkce ook plaatste, levert de volledige installatie de gevraagde stoomcapaciteit voor 99,6% van de tijd. Al deze zaken resulteren in een prachtig referentieproject waar we graag naar verwijzen

IPD

IPD's Kronosµ

Meer informatie

Ga naar de download pagina of de contact pagina.