LogoCallensVyncke2020
LogoCallensVyncke2020

COMBINED HEAT AND POWER SOLUTIONS

COMBINED HEAT AND POWER SOLUTIONS

Referentie: CARGILL Salzgitter - Duitsland

GAS-GESTOOKTE WKK-INSTALLATIE

Cargill is een internationale producent en verkoper van voeding en landbouwproducten en is tevens het grootste familiebedrijf ter wereld.
Voor de Salzgitter afdeling is er permanent proces-stoom nodig voor het frezen en warm water voor het moutproces.
Twee-derde van de opgewekte elektriciteit word ter plaatse verbruikt. Om in deze energiebehoefte te voorzien heeft CallensVyncke een gasgestookte cogeneratie-installatie gebouwd.
Een schouw van maar liefst 85 meter hoog vermijdt dat de NOx in de rookgassen het moutproces kan beïnvloeden

 

Het project Cargill Salzgitter (Duitsland) omvat de volledige integratie van een WKK, green field. Een nieuw ketelhuis werd geplaatst nabij het bestaande ketelhuis door de klant, CallensVyncke heeft hierin de volledige integratie en opvolging geleverd voor:

 

• Verschillende MV-cellen voor de koppeling van de gas turbine met het elektrisch net
• Een MCC met hierin alle PLC's en logica voor de automatische sturing van de WKK
• Een elektrische selectiviteitsstudie voor de volledige site
• Een Gas compressor
• Kawasaki Gas turbine GPB80 gas turbine

• Naverbrander inclusief gas straat
• Heat Recovery Steam Generator (35t/h, 16barg stoom saturated)
• Rookgas condensor
• Schouw (om de rookgassen op 80 meter hoogte te voeren)
• Warmterecuperatie van de oliekoeling van de GT
• Voedingswater warmterecuperatie circuit
• Rookgas warmterecuperatie circuit
• Alle benodigde instrumentatie en metingen
• Supervisie van de leidingwerken
• Alle kabelwerken (levering + supervisie)
• Alle verbindingen voor de integratratie met de bestaande productie

 

Door een gedetailleerde planning kon de integratie van de WKK gebeuren onafhankelijk van de bestaande stoomproductie en dit zonder productiestop. Op dringend verzoek van de klant werd, dankzij een doorgedreven planning en opvolging, de installatie sneller dan voorzien opgeleverd met een beperkte open punten lijst (zonder belangrijke gebreken).
Alle gegarandeerde performanties werden behaald.
Na afloop van dit project waren we tevreden op nieuwe projectaanvragen van Cargill te ontvangen alsook opnieuw gekozen te worden om een installatie te bouwen

IPD

IPD's Cargill Salzgitter

Meer informatie

Ga naar de download pagina of de contact pagina.